top of page
GTA3800.JPG

Bord for kapp og gjærsag

Arbeidsbord for kapp- og gjærsag.
Kan forlenges inntill 3,8 m for lang trelast.
Lengde bord 1578mm
Høyde bord 824mm
150 kr pr døgn eks mva
320 kr eks mva fredag til mandag morgen

Kapp og gjærsag bord: Welcome
bottom of page